Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp.jpg [10.77 KB]

Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu – prace projektowe

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

24.02.2020

Całkowity koszt projektu:

1 512 900,00

Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

1 210 320,00

Kontakt

Urząd Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Okres realizacji:

2019-2021

Zakres projektu obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie oraz późniejszą właściwą eksploatację geotermalnej magistralnej sieci ciepłowniczej preizolowanej łączącej Ciepłownię Geotermalną w Szaflarach z kotłownią eksploatowana przez MPEC Nowy Targ.

Zadanie obejmuje wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla inwestycji pod ogólną nazwą: „Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu – prace projektowe”. Dokumentacja obejmuje w szczególności:

  1. projekt sieci ciepłowniczej magistralnej preizolowanej o średnicy nominalnej 2 x DN 350 wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową oraz towarzyszącymi obiektami infrastruktury ciepłowniczej od realizowanego obecnie budynku R2 w Ciepłowni Geotermalnej PEC Geotermia Podhalańska S. A. w Szaflarach - Bańskiej Niżnej położonej w Bańskiej Niżnej przy ulicy Cieplice 1 przez miejscowość Szaflary do Kotłowni w Nowym Targu położonej przy ulicy Szaflarskiej nr 108 w Nowym Targu.
  2. światłowodową kanalizację teletechniczną złożoną z 3 rur osłonowych HDPE D = 40 mm pomiędzy Ciepłownią Geotermalną, projektowanymi pompowniami i Kotłownią, kanalizację z rur układanych wzdłuż projektowanych przewodów ciepłowniczych magistrali ciepłowniczej oraz w jednej z tych rur osłonowych kabel światłowodowy dla obsługi systemu ciepłowniczego operatora sieci ciepłowniczej.
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne