Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciek

PODMIOT

TELEFON

ZAKRES ZEZWOLENIA OBEJMUJE

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Nowym Targu
https://mzwik.nowytarg.pl/

18 266 36 14

x

x

Transport Towarowy,
Wywóz Zanieczyszczeń Płynnych Stanisław Fudalewicz

603 478 403

x

x

Firma Usługowo-Handlowa "Bady" Import-Export, Bernard Stoch

603 656 796

x

x

F.H.U "SAGUŁA", Krzysztof Saguła

604 671 413

x

 

Wywóz Ścieków Wiesław Fic

601 468 890

x

 

FHU Marcin Żółtek

600 115 333

x

x

Wywóz Ścieków Patryk Żółtek

722 014 457

x

x

PPHU Tomasz Rajski

793 966 999

x

x

Firmy Import - DANSTRAM - Export,  HANDEL, TRANSPORT, SPEDYCJA, Stanisław Strama,

601 500 321

x

 

Transport Ciężki Handel S.C., E.M. Żak

604 403 819

x

 

Usługi - Wywóz Ścieków, Jarosław Żółtek

667 522 284

x

 

Toi Toi Polska Sp. z o.o.

804 204 204

toalety przenośne
(„mobilne” zbiorniki bezodpływowe)

WC Serwis Polska Sp. z o. o.

801 133 088

mToilet Sp. z o.o.

800 000 800

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne