Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do pot. Czarny Dunajec. Etap I – koryto otwarte - 2019

 

Projektant: Firma BCE Kraków sp. z o.o., Kraków.

Wykonawca: Krzysztof Jagieła, Firma Budowlana „MORCIN”, Ochotnica Dolna.

Inspektor Nadzoru: Jerzy Kapłon, Nowy Sącz.

Koszt zadania: 492 177,12 zł

Data podpisania umowy: 16.01.2019 r.

Termin zakończenia inwestycji: 31.07.2019 r.

 

Przedsięwzięcie ma na celu ograniczenie możliwości wystąpienia powodzi poprzez zwiększenie przepustowości, oraz uporządkowanie gospodarki wodnej w tym rejonie.

Zakres inwestycji obejmuje regulację otwartej części potoku Skotnica na odcinku od wylotu przepustu pod ul. Norwida (km 0+553 potoku) do projektowanego gurtu w km 0+274, w tym wykonanie na regulowanym odcinku urządzeń wodnych w postaci: w km 0+326 zapory przeciwrumowiskowej dla ochrony odcinka zabudowanego (zarurowanego), stopnia z koszy siatkowo-kamiennych długości 8m (km 0+545,0 - 0+553,0) oraz czterech gurtów żelbetowych w (km 0+274,15, 0+284,15, 0+294,15, 0+304,15), a także lokalnych umocnień brzegów wklęsłych.

Stan przed rozpoczęciem robót

W trakcie robót:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne