Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

2019logo_szlak.jpg [17.32 KB]

1/ kładka pieszo- rowerowa na potoku Czarny Dunajec  w miejscowości Nowy Targ obok lodowiska

2/ kładka pieszo-rowerowa na potoku Czarny Dunajec w miejscowości Nowy Targ, Kowaniec za Urzędem Gminy

w ramach projektu pn. Historyczno-kulturowo przyrodniczy szlak wokół Tatr etap III – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Projektant: Pan Paweł Polaczek GEO-ART, Czarny Dunajec.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych BUDEX sp. o.o., os. Sikory 40 A,
34-453 Ochotnica Górna.

Inspektor nadzoru:  Projektowanie i nadzór w budownictwie, Mariusz Murzyniak, Lipnica Wielka.

Koszt  inwestycji:  

1/ kładka pieszo- rowerowa na potoku Czarny Dunajec  w miejscowości Nowy Targ obok lodowiska: 737 909 zł.

2/ kładka pieszo-rowerowa na potoku Czarny Dunajec w miejscowości Nowy Targ, Kowaniec za Urzędem Gminy: 734 360 zł.

Dofinansowanie z Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020:

1/ kładka pieszo- rowerowa na potoku Czarny Dunajec  w miejscowości Nowy Targ obok lodowiska:
430 535 zł.

2/ kładka pieszo-rowerowa na potoku Czarny Dunajec w miejscowości Nowy Targ, Kowaniec za Urzędem Gminy: 429 423 zł.

Podpisanie umowy:  25.03.2020 r.

Termin zakończenia inwestycji:  czerwiec 2020 r.

 

Realizacja przedmiotowych inwestycji obejmuje wymianę istniejących nawierzchni kładek na nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych, oczyszczanie i malowanie elementów konstrukcyjnych kładek oraz wykonanie iluminacji.

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne