Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp20.jpg [22.48 KB]

Odnowa fasady dawnego hotelu Herza w Nowym Targu na historycznym szlaku z Krakowa na Spisz i Węgry projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

Projekt jest współfinansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ

Parter Projektu: Miasto Keżmarok

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

4 luty 2021 r.

Całkowity koszt projektu:

69000,60 EUR

Kwota dofinansowania:

53447.86EUR

w tym

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

49997,83 EUR

Środki z budżetu państwa

3450,03 EUR

Kontakt

Urząd Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1

www.nowytarg.pl

Okres realizacji:

2021

Celem ogólnym mikroprojektu jest: Zwiększenie ochrony i wykorzystania zabytkowego obiektu na pograniczu polsko-słowackim. Cel ten odpowiada na zidentyfikowany problem, jakim jest zły stan techniczny i estetyczny zabytkowej kamienicy związanej z historią miasta i regionu, stanowiącego ważne dziedzictwo kulturowe. Dzięki realizacji projektu poprawi się stan techniczny zabytkowej kamienicy i estetyka przestrzeni publicznej, co będzie miało dodatni wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej Nowego Targu, ważnego punktu przebiegających tu transgranicznych szlaków turystycznych, m. in. rowerowego Szlaku wokół Tatr oraz kulturowego szlaku „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”, którego atrakcją jest Muzeum Drukarstwa mieszczące się w zmodernizowanej oficynie dawnego hotelu Herza. Działania miękkie o charakterze edukacyjnym i promocyjnym podniosą poziom wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historii pogranicza. Osiągnięcie celu ogólnego projektu pozwoli na lepsze i bardziej i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, co przełoży się na jego docenienie przez odwiedzających oraz mieszkańców i wpisuje się cel szczegółowy dla I osi priorytetowej.

 

Zakończyły się prace związane z renowacją konserwatorską elewacji i dachów zabytkowych kamienic znajdujących się na nowotarskim rynku. Zakres obejmował remont i malowanie elewacji, wykonanie obróbek blacharskich w tym rynien i obróbek kominów, wyczyszczenie i malowanie dachów, wymianę stolarki okiennej.

W ramach realizowanego projektu nakręcony został również film na temat dawnych szlaków handlowych, podróży i znaczeniu dawnego Hotelu Hertza w dziejach miasta i regionu. Film został wyświetlony na nowotarskim rynku na „Przywitaniu Lata „w dniu 18.06.2022 r. a w dniu 29.06.2022r. został wyświetlony na odnowionej fasadzie zabytkowego hotelu Hertza.

 

W dniu 29.06.2022r.  w budynku Muzeum Drukarstwa odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu, na którym pokazany został m.in. film

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne