Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Dokumentacja projektowo -kosztorysowa: GEO-ART, Geodezja i Budownictwo – Justyna Polaczek , Rynek 38, Czarny Dunajec.

Wykonawca: Firma KIERNIA sp. z o.o. z siedzibą Ratułów 208, 34-407 Ciche.

Inspektor Nadzoru: Pracownia Inżynierii Drogowej - Piotr Kowalczyk, ul. Podhalańska 4/29, Nowy Targ.

Koszt inwestycji: 109 992,22 zł

Przekazanie placu budowy: 11.08.2017 r.

Termin zakończenia inwestycji: 18.09.2017 r.

 

Zakres prac obejmował wykonanie drogi o długości 258 m w tym: o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z poboczami na długości 187 m oraz o nawierzchni z tłucznia kamiennego na długości 71 m.

Na realizację zadania Gmina Miasto Nowy Targ uzyskała dotację w kwocie: 30 000 zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2017 r.

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne