RSS facebook
Dziś mamy: niedzielę
- 23 października 2016 roku

297 dzień roku, 42 tydzień roku.
Wschód słońca: 7:13
Zachód słońca: 17:35

Imieniny obchodzą: Iga, Ignacja, Ignacy, Jan, Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor, Włościsław, Żegota

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP

Pogoda Serwis pogodowy IMGW
Mapa Monitoringu powietrza
Jubileuszowy Kalendarz Imprez - 670 lat Nowego Targu
Miejski Ośrodek Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji
Nowy Targ - stolica Podhala miasto z 670-letnią historią, określane przez wszystkich Górali jako Miasto.

» więcej o mieście

Burmistrz Miasta
mgr Grzegorz Watycha

Nasze Osiągnięcia

ISO

SLE

EKOlogiczna Gmina

Więcej Niż Energia

JP II Nowy Targ
MMKS Podhale Nowy Ta
Album-Ocalic
NT Szlak Rowerowy
Rowerowy Nowy Targ
PAP Samorząd
Miejska Orkiestra
nowytarg24.tv
PPWSZ
NFOŚiGW
Czyste spalanie
Amazonki
Fundacja im. A. Worw
Aeroklub
Malopolska

Google Translate - tłumaczenie maszynowe strony:

           
Aktualnie stronę ogląda osób: 138
AKTUALNOŚCI

Weryfikacja projektów do Budżetu Obywatelskiego 2017 zakończona.

Przechodzimy do kolejnego etapu – promocja i głosowanie.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w zgłaszaniu projektów do Budżetu Obywatelskiego 2017

Zespół, zadaniowy ds. Budżetu Obywatelskiego zakończył weryfikację złożonych projektów.

Reporter 13-10-2016

Zapraszamy do obejrzenia wydania programu BLISKO LUDZI: 18 X 2016.

W programie poruszono problem targowisk w Nowym Targu. Gośćmi programu byli: Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Rajski, Monika Chrobak Przewodnicząca Komitetu Obrony Handlujących, Zarządca targowiska przy ul. Ludźmierskiej - Jacek Deja i Sebastian Matląg ze Stowarzyszenia Wolnościowe Podhale.

Nadesłane 21-10-2016

Podział miasta Nowy Targ na okręgi w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.

Okręg ogólnomiejski – w skład którego wchodzą wszystkie ulice (place) osiedla zlokalizowane w obszarze administracyjnym miasta Nowy Targ.
Reporter 20-10-2016

Burmistrz Miasta Nowy Targ oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu serdecznie zapraszają na uroczystość z okazji 135-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu, oraz poświęcenie nowego samochodu pożarniczego, która odbędzie się 23 października 2016r. (niedziela).

Reporter 19-10-2016

W dniu wczorajszym (17.10.2016 r.) na Sesji Młodzieżowej Rady Miasta młodzież dyskutowała na temat konkursu organizowanego przez Google Maps.

Zachęcamy Was do do udziału w tym przedsięwzięciu, w szkołach oraz poprzez media społecznościowe! Konkurs Lokalni Przewodnicy polega na odkrywaniu nowych, interesujących miejsc poprzez pisanie pozytywnych opinii na temat swojego miasta i wysyłania zdjęć z najciekawszych miejsc.

Sprawy Urzędu 19-10-2016

W trakcie odbytej w dniu 13 października 2016r. Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody Burmistrza Miasta Nowy Targ, oprócz dyrektorów szkół otrzymali: Pani Anna Krupa, Pani Leokadia Urbaniak, Pani Urszula Zborowska, Pan Marcin Domin, Pani Elżbieta Lubertowicz, Pan Dominik Regiec, Pani Anna Chabrzyk, Pani Danuta Kuros, Pani Alicja Gruszka, Pani Beata Kuranda, Pani Małgorzata Kupczyk, Pani Jolanta Guzik, Pani Edyta Smarduch, Pani Iwona Gazda-Lichosyt, Pani Beata Boryńska-Wolska, Pani Dorota Widurska, Pan Jan Misiniec, Pan Witold Chamuczyński, Pani Urszula Sięka, Pan Marcin Kaleta, Pani Małgorzata Arct Gacek i Pani Jadwiga Nowak.

Reporter 18-10-2016

Na kolejnym koncercie w ramach “Muzycznych Czwartków w Patio” (teraz już na scenie) w dniu 20 października o godz. 19.00 zagra Willy Blake. Bilety tradycyjnie 20zł i 10zł ulgowy. A dla wszystkich poczęstunek od Karcmy u Borzanka w cenie biletu.

Willy Blake to nietuzinkowy artysta, wykonawca tradycyjnych amerykańskich pieśni z przełomu XIX/XX wieku, z gatunku country blues, delta blues oraz utwory z Apallachów . 

MOK 17-10-2016

Fot. Anna Szopińska

Najefektowniejszym Punktem Dni Papieskich w Nowym Targu stał się spektakl laserowy w kościele pod wezwaniem Św. Jana Pawła II. Z tą niezwykłą autorską realizacją przyjechała do Nowego Targu firma „Music on Lasers” - Mariusza i Ireny Kmieciów z Siemianowic Śląskich. Spektakl odbył się pod patronatem Burmistrza.

www.podhaleregion.pl 17-10-2016
KINO TATRY
11.15 (2D) 14.45 (3D) - BOCIANY
13.00 21.00 - SZKOŁA UWODZENIA CZESŁAWA M.
16.30 - WOŁYŃ
19.00 - OSTATNIA RODZINA
visitmalopolska
Szlak rowerowy wokół Tatr
Fotografie w naszej Galerii

Najczęściej oglądane

Najczęściej oglądane w najnowszej galerii
OGŁOSZENIA

W związku z zainteresowaniem prowadzenia handlu zniczami i kwiatami przy ul. Zacisze w Nowym Targu w okresie od 28.10.2016 r. do  02.11.2016r., Burmistrz Miasta informuje, że w tym okresie na ciągach komunikacyjnych stanowiących własność miasta w okolicach cmentarza obowiązywać będą zasady przyjęte dla placu targowego. W związku z powyższym inkasent na zlecenie Urzędu pobierał będzie od wszystkich handlujących dzienną opłatę targową (8 zł/m2) stosownie do zajmowanej powierzchni. Urząd nie będzie prowadził rezerwacji ani wyznaczania miejsc prowadzenia działalności, przy czym osoby prowadzące działalność handlową winny stosować się do przepisów ruchu drogowego.
Jednocześnie informuje się, że chodnik i zieleniec przylegający do nieruchomości pod nr 17 przy ul. Zacisze w Nowym Targu znajduje się w zarządzie KRUS.

W dniu Wszystkich Świętych przeprowadzona zostanie jak co roku zbiórka publiczna na rzecz odnowienia kolejnych zabytkowych nagrobków na założonym w 1795 r. cmentarzu nowotarskim.

W związku z tym Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - organizator XVII Kwesty Nowotarskiej serdecznie zaprasza na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 24 października 2016r. ( poniedziałek) o godz. 16, 00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1.

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/168/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ celem wyznaczenia obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu zgodnie z art. 10 ust. 2a ww. ustawy,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, obejmującego teren o symbolu UP, gdzie zlokalizowane są między innymi obiekty Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 27 października 2016 r. do 17 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 730 –1600, wt. - pt. od 730-1300.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIX/170/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także w zakresie wyszczególnionym w art. 15 ust. 3, w tym w szczególności pkt 3a, ww. ustawy dotyczący wyznaczenia terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a, oraz wyznaczenia granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) - obszarobjęty zmianą dotyczy terenów, gdzie zlokalizowane są między innymi obiekty Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

w dniach od 27 października 2016 r. do 17 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 201, w godz.: pon. od 730 –1600, wt. - pt. od 730-1300.

W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych, Administracja Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu prosi uprzejmie o wcześniejsze ukończenie prac porządkowych na grobach, które usprawni wywóz odpadów i przygotowanie cmentarza do obchodów tego święta.

Równocześnie Administracja Cmentarza informuje, że został przygotowany wykaz grobów nieopłaconych po upływie 20 lat od ostatniego pochowania. Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych w celu zastrzeżenia nienaruszalności grobu należy uiścić opłatę prolongacyjną. Przedmiotowy wykaz dostępny jest w biurze Administracji Cmentarza ul. Skotnica 8 w Nowym Targu i na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Targu www.nowytarg.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Targu - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów celem ...

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu ...

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej ...

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci  po spożyciu podrobionego ...

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity ...

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu ...

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu ...

Urząd Miasta Nowy Targ i Administrator Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu przypominają, że zgodnie ...

Informuję, iż zgodnie Uchwałą Nr XXVII/243/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia ...

wszystkie ogłoszenia »


Z prac Urzędu
Miejskie Inwestycje
Projekty Unijne Miasta Nowy Targ
Ostatnie zmiany
Znajdź adres

Wybierz kategorię albo wpisz szukaną nazwęInfo-Net

Urząd Miasta Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1, tel. 18 2611200
© 2009 Informatyka - Jeżeli widzisz błąd na stronie napisz o tym do nas
Polityka cookies i innych podobnych technologii
SLE