Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp17.jpg [11.04 KB]

„Budowa węzła przesiadkowego „PARK & RIDE” - ul. Kościuszki” w ramach projektu pn. "Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” - 2019

 

Wykonawca robót: Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: Pan Michał Piotrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotrowski Budownictwo Michał Piotrowski z siedzibą ul. Szaflarska 93C, 34-400 Nowy Targ,

Partner konsorcjum: Pan Bartłomiej Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bartłomiej Piotrowski Przedsiębiorstwo Budowlano-Uslugowe Piotrowski z siedzibą ul. Szaflarska 93C, 34-400 Nowy Targ.

Inspektor Nadzoru: mgr inż. Piotr Wojtczyk, ul. Szaflarska 25 A, 34-400 Nowy Targ

Wartość umowna robót opiewa na 2 790 000,00 zł brutto w tym:

  • prace budowlane 2 620 000,00 zł
  • prace projektowe 170 000,00 zł.

Termin zakończenia inwestycji: 30.06.2020 r.

 

Inwestycja realizowana jest w trybie zaprojektuj i wybuduj i obejmuje budowę parkingu dwupoziomowego o łącznej powierzchni 1 900 m2 z funkcją "Park&Ride", który ma służyć pozostawieniu samochodów prywatnych i korzystania z transportu zbiorowego jakim jest autobus lub bus.

W ramach realizacji zadania przewidziano wykonanie obiektu garażu otwartego, dwukondygnacyjnego o minimalnej ilości 120 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Całość inwestycji jest związana z przebudową fragmentu ul. Kościuszki, przebudową układu drogowego, budową i przebudową zjazdów, budową i przebudowa chodników. Cały system teletechniczny i informatyczny sterowany będzie za pomocą łączy internetowych. W związku z budową wjazdu/zjazdu z działki drogowej z ulicy Kościuszki do dwupoziomowego parkingu z funkcją Park&Ride, założono przebudowę fragmentu ulicy Kościuszki na odcinku planowanej inwestycji. Przebudowana ma także zostać zatoka autobusowa zlokalizowana przy ul. Kościuszki na wysokości projektowanego parkingu. Obiekt będzie dostosowany do osób niepełnosprawnych.

Miasto Nowy Targ uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski. Wielkość dofinansowania: 2 371 500,00 zł. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Gminami Nowy Targ i Szaflary.

W dniu 20.01.2022 r. od godz. 12:00 udostępniony zostaje do użytku Parking Park&Ride przy ul. Kościuszki w Nowym Targu

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne