Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp9.jpg [13.75 KB]

Nowoczesna Administracja Samorządowa

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ wraz z siedmioma JST
Data podpisania umowy: 10 września 2014 r.
Całkowity budżet projektu: 2 171 562,00 zł
Wkład własny miasta Nowy Targ 40 790 zł
Okres realizacji: 1.07.2014 r. - 30.09.2015 r.
Lider projektu: Eurokon sp. z o.o. z Warszawy

 Opis inwestycji:


Gmina Miasto Nowy Targ przystąpiła do realizacji projektu Nowoczesna Administracja Samorządowa, którego celem jest podniesienie standardów świadczenia usług drogą elektroniczną w urzędach.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Eurokon sp. z o.o. z Warszawy z ośmioma jednostkami samorządu terytorialnego z woj. małopolskiego.

W ramach projektu prowadzona jest promocja elektronicznych usług publicznych skierowana do mieszkańców w miejscowej prasie, internecie (ulotki, plakaty, pendrive-y z materiałami szkoleniowymi).

W urzędach powstały punkty potwierdzania Profilu Zaufanego a pracownicy są przeszkoleni w tym zakresie. Projekt przewiduje szkolenie w zakresie instalacji i obsługi e-usług. Umożliwia to korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych (ePUAP). W ramach platformy ePUAP udostępniane są usługi elektroniczne realizowane w urzędzie.

W celu osiągnięcia wzrostu wiedzy i umiejętności pracowników przeprowadzane są szkolenia ze stosowania Instrukcji Kancelaryjnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Standardów obsługi klienta, Zasad bezpieczeństwa informacji, Doskonalenia komunikacji wewnętrznej i inne.

W ramach projektu następuje wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla wszystkich Jednostek. Dodatkowo w ramach projektu JST otrzymują sprzęt komputerowy.

Całkowity budżet Projektu - dla wszystkich ośmiu Jednostek - to 2 171 562 zł. Łączny wkład własny wszystkich Jednostek to 326 317 zł, (co stanowi 15 proc. kosztów kwalifikowanych całości Projektu).


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne