Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych do zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Orkana 17 w Nowym Targu

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ

Wstępny całkowity koszt inwestycyjny:

 164 545,71 zł

Okres realizacji:

Przekazanie placu budowy: 01.07.2016 r.

Termin zakończenia inwestycji: 12.08.2016 r.

Firma projektująca:

 

Wykonawca:

 SOLID-STET sp. z o. o. sp. k. ul. Arkońska (Stadion), 71-245 Szczecin.

Nadzór inwestorski:

 Zbigniew Jaros

Zakres czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, które obejmowały modernizację nawierzchni boiska sportowego polegającą na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej. Inwestycja obejmowała także montaż piłkochwytu bocznego, wymianę siatki stalowej istniejących piłkochwytów na siatkę poliuretanową oraz montaż trybun zewnętrznych.

 

Galeria zdjęć:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne