Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

"Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Grantobiorca: Gmina Miasto Nowy Targ

Beneficjent ostateczny: Uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+) nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym

Całkowity koszt projektu:

114.800 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego:

114.800 PLN

Okres realizacji:

2020

Projekt w odpowiedzi na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Projekt „Zdalna Szkoła +” skierowany jest do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zakupiony sprzęt będzie wypożyczony uczniom przez szkoły, usprawniając realizację podstawy programowej w warunkach domowych.

W ramach projektu dokonano zakupu 35 nowych laptopów z zainstalowanym oprogramowaniem, zestawami słuchawkowymi i bezprzewodowymi myszami optycznymi.

Laptopy przekazane do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Nowy Targ:

  • Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu;
  • Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu;
  • Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Targu;
  • Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu;
  • Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Targu;
  • Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowym Targu;
  • Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu.

Sprzęt użyczany uczniom bezpośrednio przez wskazane wyżej placówki oświatowe.

 

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Strona internetowa Centrum Projektów Cyfrowa Polska: https://www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne