Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

 

flaga2022.png [125.21 KB]

Projektant: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr inż. Robert Duda, Maniowy.

Wykonawca: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A., Nowy Targ.

Inspektor nadzoru: Geo - Art Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek, Czarny Dunajec.

Koszt inwestycji: 9 038 991,31 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4 621 404,00 zł

Podpisanie umowy: 30.08.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji: lipiec 2023 r.

 

Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje budowę dróg gminnych klasy technicznej „Z” na odcinku o długości ok. 396 m i klasy technicznej „D” na odcinku
o długości ok. 611 m, budowy skrzyżowania nowej drogi z drogą powiatową ul. Szaflarską (skrzyżowanie typu rondo), budowy odcinka drogi gminnej klasy „D” na odcinku ok. 367 m z zatokami postojowymi po obydwóch stronach drogi oraz przebudowy ul. Szaflarskiej
na odcinku o długości ok. 137 m. Razem około 1 300 m.

Roboty budowlane obejmują w szczególności wykonanie:

1/ jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokości podstawowej 7 m, ograniczonej obustronnym krawężnikiem betonowym, z obustronnym ściekiem szerokości 20 cm z kostki brukowej,

2/ prawostronnego chodnika o szerokości podstawowej 2 m o nawierzchni z kostki brukowej, ograniczonego od strony zieleńców obrzeżem betonowym,

3/ lewostronnej ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości podstawowej 2,5 m, ograniczonej obustronnie obrzeżem betonowym, oddzielonej od jezdni pasem zieleni,

4/ zatok postojowych o szerokości 5 m o nawierzchni z kostki brukowej po obydwóch stronach drogi gminnej (DR1) wraz z tą drogą o jezdni z nawierzchni asfaltowej, tj. ok. 200 miejsc.

5/ kanalizacji deszczowej z elementami odwodnienia drogi,

6/ elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

7/ skrzyżowania typu rondo, drogi gminnej z drogą powiatową, czterowlotowego ze zjazdem publicznym i wszystkimi innymi elementami,

8/ oświetlenia ulicznego,

9/ przebudowy sieci wodociągowej,

10/ przebudowy sieci teletechnicznej,

11/ przebudowy sieci elektroenergetycznej,

12/ przebudowy sieci gazowej.

 

Zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 362680K ul. Gen. Władysława Sikorskiego klasy NowaZ na odcinku I w km od 0+939,50 do km 1+335,87 i klasy D na odcinku II w km od 1+335,87 do km 1+946,60 wraz z budową skrzyżowania drogi gminnej ul. Gen. Władysława Sikorskiego z ul. Szaflarską - przebudowa ul. Szaflarskiej na odcinku III w km od 1+783,50 do km 1+920,15 w Nowym Targu, Gmina Miasto Nowy Targ”  jest współfinansowane z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

 

 

W trakcie trwania inwestycji:

 

 

 

Zrealizowano:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne