Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Kierownik komórki organizacyjnej: mgr Ewa Bobek - Skarbnik Miasta

Symbol komórki: BBiA

Telefon: 18 261 12 49

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

1) opracowywanie projektu budżetu miasta,

2) opracowywanie układu wykonawczego budżetu miasta,

3) opracowywanie wieloletnich planów finansowych,

4) nadzór i bieżąca analiza realizacji budżetu gminy,

5) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

6) przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie zmian w budżecie miasta i układzie wykonawczym,

7) nadzór finansowy nad działalnością jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury powiązanych z budżetem miasta,

8) prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

9) opracowywanie analiz związanych z procesami inwestycyjnymi prowadzonymi przez gminę,

10) opracowywanie analiz zdolności kredytowej.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne