Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Przebudowa drogi gminnej 362652 K (ul. Krzywa) w km od 0+175,20 do km 0+196,20 wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626 K (ul. Długa) w km 0+185,20 w miejscowości Nowy Targ, Powiat Nowotarski/Gmi

flaga2022.png [125.21 KB]

Dofinansowano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu

„Przebudowa drogi gminnej 362652 K (ul. Krzywa) w km od 0+175,20 do km 0+196,20 wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 362626 K (ul. Długa) w km 0+185,20 w miejscowości Nowy Targ, Powiat Nowotarski/Gmina Miasto Nowy Targ”

Podpisanie umowy: 26 października 2023 roku

Termin zakończenia inwestycji: 15 czerwca 2024 roku

Całkowita wartość zadania: 386 755,64 zł (koszty kwalifikowane 379 161,13 zł)

Wysokość dofinansowania: 155 668,00 zł

Przedmiotowe zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w zakresie wykonania wyniesionego skrzyżowania w postaci progu zwalniającego, remontu chodnika, wymiany elementów odwodnienia drogi, wykonania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego z zastosowaniem w obrębie przejść dla pieszych kostki integracyjnej typu Braila.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne