Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Projektant: Pan Piotr Kowalczyk, Pracownia Inżynierii Drogowej, Nowy Targ.

Wykonawca: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe s.a, Nowy Targ.

Inspektor nadzoru: Pan Krzysztof Stopka, Ostrowsko.

Koszt inwestycji zakres Urząd Miasta: 2 414 075,59 zł

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 091 788 zł

Koszt inwestycji zakres MZWiK sp. z o.o.: 1 843 014,68 zł

Podpisanie umowy: 10.12.2020 r.

Termin zakończenia inwestycji: 15.09.2021 r.

 

Realizacja zadania obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, wymianę krawężników, wykonanie nawierzchni drogi z asfaltobetonu, wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej bezfazowej, wyniesienie skrzyżowania z ul. Orkana, remont i rozbudowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do budynków, wymianę oświetlenia ulicznego słupów, opraw wraz z kablem zasilającym, zabezpieczenie teletechniki i elektryki, aktualizację projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia i wykonaniem pionowego i poziomego oznakowania drogowego.

Na zlecenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zostaną przeprowadzone roboty obejmujące: dobudowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej, przebudowę kanału sanitarnego wraz z odejściami do granicy zabudowań, remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków.

Stan przed rozpoczęciem inwestycji:

 

 

 

Stan po zakończeniu inwestycji:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne