Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logo.jpg [15.73 KB]

Projektant: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Usługowe Inżynieria PRO-EKO sp. z o.o., Bielsko-Biała.

Wykonawca: TPB Łukaszczyk sp.j., Zaskale.

Inspektor nadzoru: Pan Konrad Piesyk, Częstochowa.

Wartość umowna robót: 4 858 699,21 zł

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 3 777 534,69 zł

Podpisanie umowy: 16.06.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Realizacja zadania obejmuje wykonanie drogi dojazdowej, budowę rampy rozładunkowej PSZOK oraz budynku magazynowo- warsztatowego, budowę budynku w technologii kontenerowej o funkcji socjalno-administracyjnej, budowę ścieżki edukacyjnej, posadowienie wagi najazdowej, utwardzenie terenu inwestycji wraz z utworzeniem miejsc postojowych, placu gospodarczego oraz ciągów komunikacyjnych.

Zadanie obejmuje także dostawę wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania PSZOK. Dostarczone zostaną kontenery i pojemniki służące do gromadzenia i czasowego magazynowania odpadów komunalnych.

Teren zostanie ogrodzony oraz wykonana zostanie zieleń w tym zieleń izolacyjna

Więcej informacji na stronie https://www.nowytarg.pl/dane.php?cid=2899

Stan po:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne