Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

fe_power_logo.jpg [13.38 KB]

Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec

Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

26 marca  2018 r.

Całkowity koszt projektu:

1 198 246,40 zł

Kwota dofinansowania:  

1 009 882,06 zł

Okres realizacji:

01.10.2018 – 31.03.2020

Projekt  „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec”  realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.18. Projekt realizowany jest w partnerstwie DGA S.A. (Partner Wiodący) oraz Gmina Miasto Stargard, Gmina Miasto Gryfino, Gmina Miejska Głogów, Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Miejska Mińsk Mazowiecki (Partnerzy).

 

Cel główny projektu:

 • podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach średnich: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ, Zgorzelec,

 • podniesienie kompetencji 174 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług

 

Grupa docelowa - 6 gmin: Gmina Miasto Stargard, Gmina Gryfino, Gmina Miasto Mińsk Mazowiecki, Gmina Miejska Głogów, Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Miejska Zgorzelec oraz 174 pracowników ww. jednostek samorządu terytorialnego.

 

Zaplanowane działania: 

 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy

 • Doskonalenie kompetencji kadr w zakresie przepisów i orzecznictwa dotyczącego podatków i opłat lokalnych

 • Wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje

 • Doskonalenie kompetencji kadr w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie zarządzania nieruchomościami. 

 

Najważniejsze wskaźniki rezultatu:

 • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców: 6

 • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami: 6

 • Liczba pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy nabyli kompetencje w ramach projektu: 174

 • Liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy: 14

 • Liczba uruchomionych e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych: 28

 • Liczba wdrożonych rozwiązań w zakresie poprawy dostępu do usług administracyjnych oraz zarządzania nieruchomościami: 10

 • Liczba uruchomionych e-usług z zakresu zarządzania nieruchomościami: 4

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne