Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Projektant: Pan Zbigniew Galus, Projektowanie dróg, ulic i mostów, Poznachowice Górne.

Wykonawca: FHU „KAL-TRANS”, Szaflary.

Inspektor nadzoru: Geo - Art Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek, Czarny Dunajec.

Koszt inwestycji: 2 424 100,73 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 624 610 zł

Podpisanie umowy: 10.08.2021 r.

Termin zakończenia inwestycji: listopad 2022 r.

 

Realizacja zadania obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, wycinkę drzew, przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, przełożenia wodociągu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, jezdni o nawierzchni asfaltowej i chodników, murów oporowych, palisad i ogrodzeń z furtkami i bramami, skrzyżowań, zjazdów indywidualnych, elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W trakcie trwania inwestycji:

 

Stan po zakończeniu inwestycji

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne