Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp20.jpg [22.48 KB]

Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

Projekt jest współfinansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ

Parter Projektu: Miasto Liptowski Mikulasz

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

5 września 2020 r.

Całkowity koszt projektu:

 139 941,98 EUR

Kwota dofinansowania:  

99 988,54 EUR

w tym

Gmina Miasto Nowy Targ

86 989,93 EUR

Miasto Liptowski Mikulasz

12 998,61 EUR

Kontakt

Urząd Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Okres realizacji:

2020-2021

Celem projektu jest  uzupełnienie i wzbogacenie istniejącej  oferty wykorzystania infrastruktury rowerowej stanowiącej infrastrukturę towarzyszącą i uzupełniającą szlak rowerowy "Wokół Tatr".

Powstanie miasteczka rowerowego w Nowym Targu oraz specjalnych fontann  z wodą, stojaków rowerowych i ławek w Liptowskim Mikulaszu daje możliwość zwiększenia atrakcyjności szlaków rowerowych na pograniczu oraz polepszy komfort korzystania z istniejącej już infrastruktury przez rowerzystów, zarówno mieszkających przy polsko-słowackiej granicy, jak i odwiedzających ten teren.

Cel główny projekt wpisuje się w cel ogólny określony dla I osi priorytetowej Programu poprzez tworzenie nowej infrastruktury dedykowanej promowaniu i wykorzystaniu potencjału kulturowego i przyrodniczego obu partnerskich miast.

Umiejscowienie w Nowym Targu miasteczka rowerowego przy brzegu rzeki Dunajec, ze wspaniałym widokiem na góry Tatry i Gorce oraz w pobliżu szlaku rowerowego "Wokół Tatr" jest działaniem ukierunkowanym na promowanie tego miejsca jako obszaru o wysokim potencjale krajobrazowym.

Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Sikorskiego w Nowym Targu

Powstanie miejsc obsługi rowerzystów w Litowskim Mikulaszu jest elementem promowania zasobów kulturowych miasta poprzez zapewnienie rowerzystom możliwość odpoczynku i zwiedzania atrakcji w przerwie między podróżą na szlaku rowerowym "Wokół Tatr".

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne