Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logo.jpg [13.66 KB]

Dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych i budżetu państwa budynek wielorodzinny przy Al. Tysiąclecia 40 zyska nowy dach!

Najpóźniej 31.10.2019 r. Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu zakończy modernizację dachu budynku wielorodzinnego położonego przy Al. Tysiąclecia 40. Inwestycja ta jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – projekt „Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40”.  

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy Al. Tysiąclecia 40 wybudowany został w roku 1960. Na przestrzeni lat w miarę posiadanych środków prowadzono remonty, jednak przeprowadzenie gruntownej modernizacji dachu przekraczało możliwości finansowe mieszkańców budynku, którzy
w znacznej części są osobami starszymi. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych
i budżetu państwa rewitalizacji poddana zostanie cała powierzchnia dachu. Wykonana zostanie również izolacja cieplna stropu nad ostatnią kondygnacją.

W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość życia mieszkańców. Zwiększy się bezpieczeństwo użytkowania budynku i poprawi jego funkcjonalność. Obniżą się natomiast koszty utrzymania budynku z uwagi na zmniejszenie ilości awarii. Nie bez znaczenia jest także zwiększenie estetyki budynku w przestrzeni publicznej, co ma wpływ na wizerunek całego Miasta Nowy Targ.

Wartość projektu wg wniosku aplikacyjnego to: 344 027,34 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wynosi  258 020,50 zł.

 

Ww. działania realizowane są przez Nowotarską Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Targu od 10.05.2017 r. do 31.10.2019 r.  w ramach projektu pn.: „Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Nowy dach budynku wielorodzinnego przy AL. Tysiąclecia 40 jest już gotowy!

30.08.2019 r. Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu zakończyła modernizację dachu budynku wielorodzinnego położonego przy Al. Tysiąclecia 40. Inwestycja ta była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – projekt „Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40”.  

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy Al. Tysiąclecia 40 wybudowany został w roku 1960. Na przestrzeni lat w miarę posiadanych środków prowadzono remonty, jednak przeprowadzenie gruntownej modernizacji dachu przekraczało możliwości finansowe mieszkańców budynku, którzy w znacznej części są osobami starszymi. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych i budżetu państwa rewitalizacji poddana została cała powierzchnia dachu. Wykonana została również izolacja cieplna stropu nad ostatnią kondygnacją. Koszt inwestycji wyniósł 318 201,69 zł.

W wyniku realizacji projektu poprawiła się jakość życia blisko 50 mieszkańców. Zwiększyło się bezpieczeństwo użytkowania budynku i poprawiła jego funkcjonalność. Obniżą się także koszty utrzymania budynku z uwagi na zmniejszenie ilości awarii. Nie bez znaczenia jest także zwiększenie estetyki budynku w przestrzeni publicznej, co ma wpływ na wizerunek całego Miasta Nowy Targ.

Wartość projektu to: 331 158,94 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (75%) wynosi  248 369,21 zł.

Ww. działania realizowane były przez Nowotarską Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Targu od maja 2017 r. do października 2019 r. w ramach projektu pn.: „Modernizacja dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na Al. Tysiąclecia 40” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne