Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

 logotyp1.jpg [23.88 KB]
Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych - projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 6.1: Rozwój miast, Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji
Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30 listopada 2012 r.
Całkowity koszt projektu: 15 849 326,33 PLN
Kwota dofinansowania: 8 638 697,19 PLN
Okres realizacji: 2009-2014

Zakres rzeczowy projektu: Projekt p.n. Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych składa się
z dwóch zadań inwestycyjnych:

 

  1. Rozbudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego - Inwestycja obejmuje modernizację stadionu wraz z trybunami oraz towarzyszącymi budynkami zaplecza administracyjno – szatniowo - sanitarnego a także zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami, parkingami i ogrodzeniem.
  2. Modernizacja terenowych, sportowych obiektów Miejskiej Hali Sportowej GORCE obejmuje jak sama nazwa wskazuje terenowe, sportowe obiekty MHS GORCE w zakresie: boiska wielofunkcyjnego, boisko do piłki nożnej, zespołu kortów tenisowych, bieżni, boiska do siatkówki plażowej, urządzeń lekkoatletycznych, trybun, oświetlenia, ogrodzenia terenu.

 

L.P.

Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych

Okres realizacji

2013

2014

1.

Rozbudowa i modernizacja Stadionu Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego

Bar Bar

2.

Modernizacja terenowych obiektów sportowych Miejskiej Hali Sportowej GORCE

Bar Bar

W perspektywie długoterminowej celem projektu jest wzrost atrakcyjności Nowego Targu jako przyjaznego miejsca zamieszkania, miejsca oferującego wysoką jakość życia i zachęcającego do osiedlania się.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne