Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Projektant: inż. Jan Jarosz, Usługi Projektowo-Budowlane, Czerwienne.

Wykonawca robót: Firma Handlowo-Usługowa „KAL TRANS”, Spółka Jawna, Józef Kalata, Szaflary.

Koszt  inwestycji:   1 059 569,13 zł brutto

Podpisanie umowy:  14.01.2019 r.

Termin zakończenia inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie:  31.08.2019 r.

Inspektor nadzoru inwestorskiego: mgr inż. Piotr Wojtczyk, „PW Project”, Nowy Targ.

 

Zakres umowny robot:

  • wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej poprzez zabudowę cieku wodnego rurą Dn 1000 mm wraz z montażem studni rewizyjnych i nasypem terenu,
  • wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej wraz z murem oporowym zakończonej bystrzem betonowym z kamieniami.
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne