Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Modernizacja alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu

Koszt inwestycji:

222 334 zł

Przekazanie placu budowy:

28.03.2017 r.

Termin zakończenia inwestycji:

31.08.2017 r.

Projektant:

mgr inż. Paweł Put

Wykonawca:

Firma Remontowo-Budowlana Artur Kołacz, ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ.

Inspektor Nadzoru:

Piotr Jarkiewicz

Roboty obejmują alejki od Kościoła p.w. Św. Anny do placu przed domem przedpogrzebowym. Łączna długość modernizowanych alejek wynosi ok. 234 mb, szerokość ok. 2,5 – 3,0 m. Nawierzchnia alejek wykonana zostanie z kostki granitowej oraz z kostki brukowej. W ramach robót zmodernizowane zostanie także oświetlenie zewnętrzne wraz  z wymianą: ziemnego kabla zasilającego, opraw i słupów oświetleniowych.

 Galeria:

Stan przed inwestycją

W trakcie prac:

Stan po zakończeniu inwestycji

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne