Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp15.jpg [37.62 KB]

2017dziedzictwo-logotyp.jpg [21.35 KB]

Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza Polsko-Słowackiego Nowy Targ-Kieżmark - projekt współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

Projekt jest współfinansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partner Wiodący: Gmina Miasto Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Partner nr 1: Miasto Kieżmark

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

19 kwietnia 2018 r.

Całkowity koszt projektu:

114 605,25 euro

Kwota dofinansowania EFRR:

97 414,45 euro

w tym:

Gmina Miasto Nowy Targ wkład własny:

9 003,62 euro

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:

8 187,18 euro

Okres realizacji:

1 styczeń 2018 - 28 czerwca 2019

Kontakt:

Urząd Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Realizacja projektu pt; „ Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ-Kieżmark” przyczyni się do wykorzystania dorobku materialnego i społeczno-kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku , dla wspólnych działań edukacyjnych promocyjnych .

Cel projektu odpowiada celowi priorytetu ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza i przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego programu, poprzez zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego przez odwiedzających i mieszkańców.

W ramach projektu wydane zostaną następujące publikacje: album pt."Nowotarski krajobraz z Janem Pawłem II", przewodnik po mieście Nowy Targ oraz książka pt."Kieżmark dzieje i tradycje", których celem będzie popularyzacja wiedzy o mało znanych faktach historycznych, kulturowych Nowego Targu i Kieżmarku. Projekt przyniesie wiele korzyści dla obu partnerów , poprzez wydanie drukiem albumu, przewodnika i książki, dzięki którym potencjalni odbiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z historią, kulturą i tradycją miast partnerskich.
Ponadto zostaną wykonane trzy rzeźby przedstawiające owce: jedzącą lody, jeżdżącą na rowerze oraz handlującą serami czy kożuchami, będą one usytuowane na terenie Gminy Miasta Nowy Targ, przyczynią się one do wzrostu zainteresowania tradycją pasterską i rzeźbiarską pogranicza polsko-słowackiego. Działania realizowane w ramach projektu, osiągane produkty i rezultaty skierowane są do szerokiego grona odbiorców z Polski i ze Słowacji. Bezpośredni beneficjentami projektu są mieszkańcy obszaru wsparcia, osoby odwiedzające obszary wsparcia, w tym turyści i inne osoby korzystające z oferty kulturowo- rekreacyjnej obszaru objętego Programem.
 
Ogólnym celem projektu pt: „Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku ” jest wykorzystanie dorobku materialnego i społeczno-kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku ,dla wspólnych działań edukacyjnych i promocyjnych . Dodatkowo szczegółowymi celami są:

  • Upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców i turystów na temat tradycji pasterskiej i rzeźbiarskiej Nowego Targu i Kieżmarku oraz upowszechnienie wiedzy na temat miejsc związanych z postacią Ojca Świętego Jana Pawła II.
  • Wspólne wypromowanie walorów kulturowych oraz historycznych Nowego Targu i Kieżmarku.

02 grudnia 2018 r., odbyła się premiera filmu „Nowotarski Krajobraz z Janem Pawłem II”. Emisja filmu odbyła się o godz.11:35 na antenie TVP 3 Kraków.

Film zrealizowany w ramach mikroprojektu „Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko- słowackiego Nowy Targ Kieżmark” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Jego realizacja wpisuje się w przypadające na 2019 rok obchody 40. rocznicy historycznej wizyty Ojca Świętego na nowotarskim lotnisku.

2019JPII-01.jpg [51.94 KB]

PASTERSTWO NA PODHALU

Edukacyjna aplikacja VR

Naszym zadaniem było opracowanie merytoryczne, wizualne oraz interaktywne aplikacji pt. Historia pasterstwa na Podhalu.
Na potrzeby projektu zgłębiliśmy wiedzę o dawnych zwyczajach, wierzeniach, obrzędach związanych z wypasem owiec.
Projekt zakładał przygotowanie trójwymiarowej sceny (na gogle HTC Vive), która przenosi oglądającego na gorczańską halę otoczoną lasem, pełną roślin i ziół z której rozpościera się widok na Tatry. Dla pełniejszego wrażenia scena jest udźwiękowiona.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne