Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Przebudowa systemu komunikacyjnego dróg w obrębie miasta Nowy Targ: Przebudowa ul. Jana Pawła II, ul. Konfederacji Tatrzańskiej.

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ

Wstępny całkowity koszt inwestycyjny:

1 897 516,72 zł.

Okres realizacji:

Przekazanie placu budowy: 09.05.2016

Termin zakończenia inwestycji: ul. Konfederacji Tatrzańskiej do 31.10.2016 r.,
ul. Jana Pawła II do 14.11.2016 r.

Firma projektująca:

 Pan Piotr Kowalczyk, Antoni Majka, Józef Cybulski.

Wykonawca:

 Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S. A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ,

Nadzór inwestorski:

 Janusz Liptak

1/ Przebudowa ul. Jana Pawła II odcinek od ronda Ofiar Katynia do ronda Jana Pawła II:

  1. wymianę krawężników,
  2. wykonanie nowej nawierzchni drogi z asfaltobetonu,
  3. wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej,
  4. regulację wysokościową elementów sieci uzbrojenia technicznego,

2/ Przebudowa ul. Konfederacji Tatrzańskiej na odcinku od ronda Ofiar Katynia  do nowej drogi do targowicy:

  1. wymianę krawężników,
  2. wykonanie nowej nawierzchni drogi z asfaltobetonu,
  3. wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej,
  4. regulację wysokościową elementów sieci uzbrojenia technicznegoGaleria zdjęć:

Przebudowa ul. Jana Pawła II odcinek od ronda Ofiar Katynia do ronda Jana Pawła II

Przebudowa ul. Konfederacji Tatrzańskiej na odcinku od ronda Ofiar Katynia  do nowej drogi do targowicy:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne