Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp24.jpg [10.13 KB]

Budowa miasteczka ruchu drogowego w Nowym Targu

Inwestycja zrealizowana przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego W ramach konkursu na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn.: „Budowa miasteczek ruchu drogowego w województwie małopolskim”.

Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

 

Całkowity koszt projektu:

674 311,09

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Małopolskiego

164 960,00

Kontakt

Urząd Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Okres realizacji:

2021

W ramach przedmiotowego zadania wybudowany został system ścieżek rowerowych i pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci instalacji oświetleniowej, instalacji sygnalizacji świetlnej na jednym ze skrzyżowań, instalacji monitoringu, wraz z elementami małej architektury takimi jak ławki, stojaki na rowery kosze na śmieci, tablice informacyjne i donice. W ramach inwestycji w II etapie planowane jest wykonanie rowerowego toru przeszkód.

 

Długość ścieżek rowerowych 608,36 m

Długość p chodników 145,47 m

szerokość ścieżek rowerowych 2,40m

szerokość rowerowego pasa ruchu 1,20 m

szerokość chodników 1,50 m

szerokość krawężników ścieżek rowerowych 0,80m

szerokość krawężników ścieżek pieszych 0,60 m

 

W ramach rozwiązań komunikacyjnych miasteczka wprowadzono zostaną różnego typu skrzyżowania wraz z oznakowaniem pionowym w postaci znaków i oznakowaniem poziomym oraz jezdnie różnego rodzaju, tak by możliwie w pełni odzwierciedlić sytuacje, z jakimi w rzeczywistości może spotkać się rowerzysta jako uczestnik ruchu drogowego.

 

Typy skrzyżowań:

 • z sygnalizacją świetlną i tzw. śluzą rowerową,
 • równorzędne,
 • drogi z pierwszeństwem przejazdu z drogami podporządkowanymi,
 • o ruchu okrężnym,
 • z łamanym pierwszeństwem przejazdu,
 • skrzyżowanie nieoznakowane
 • skrzyżowanie z przejazdem kolejowym – niestrzeżonym.

Jezdnie:

 • jednokierunkowe,
 • dwukierunkowe,
 • dwupasmowe,
 • wielopasmowe,
 • ciągi pieszo – jezdne, drogi wewnętrzne
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne