Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Symbol komórki: BOP

Telefon: 18 261 12 59

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00 - 14.00
Wtorek - Czwartek 8.00 - 12.00
Piątek 8.00 - 14.00

Zakres działania:

1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym aktów prawnych organów gminy oraz zarządzeń, decyzji i pism okólnych Burmistrza,

2) obsługa prawna organów gminy,

3) obsługa prawna jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Nowy Targ, polegająca na konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem całokształtu działalności ww. jednostek (bez zastępstw procesowych),

4) doradztwo prawne na rzecz wydziałów,

5) prowadzenie spraw sądowych,

6) nadzór nad egzekucją należności miasta,

7) opiniowanie projektów umów i porozumień,

8) opiniowanie spraw dotyczących stosunku pracy pracowników samorządowych,

9) wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

10) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Urzędu oraz w jego działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutków tych uchybień,

11) wydawanie opinii prawnych dotyczących umorzenia należności,

12) udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania gminy i jej organów,

13) opiniowanie zawiadomień organów powołanych do ścigania przestępstw, stwierdzenie przestępstwa ściganego z urzędu,

14) wykonywanie czynności przewidzianych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

15) opiniowanie materiałów przetargowych.

Aktualności

 
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne