Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp1.jpg [23.88 KB]
Budowa szlaku rowerowego w Nowym Targu - projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Działanie 3.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu
Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 5 września 2012 r.
Całkowity koszt projektu: 4 882 085,72 PLN
Kwota dofinansowania 3 593 274,95 PLN
Okres realizacji: 2008-2013

Zakres rzeczowy projektu: Kompleksowy projekt pn. „Budowa szlaku rowerowego w Nowym Targu” przewiduje budowę ścieżki rowerowej (szlaku rowerowego) w podziale na odcinki:

  1. ramach odcinka P1 – P5, o dł. 967,27 mb;
  2. P6 – P7, o dł. 530,17 mb,
  3. P8 – P9, o dł. 987,11,

budowę kładki i ścieżki pieszo-rowerowej przez Biały Dunajec, Zagospodarowanie terenu w rejonie kładki i ścieżki pieszo-rowerowej nad Białym Dunajcem w Nowym Targu. Całkowita długość szlaku rowerowego wynosi 3102,83m.Budowa ścieżki rowerowo-pieszej o długości ponad 3 km bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w gminie. W widoczny sposób poprawi dostęp do terenów cennych przyrodniczo – znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Nowego Targu. Zwiększony ruch turystyczny korzystnie wpłynie na sytuację ekonomiczną w mieście.Szczegółowy zakres projektu poniżej:

L.P. Budowa szlaku rowerowego w Nowym Targu Okres realizacji
2008 2009 2010 2012 2013
1.

Budowa kładki i ścieżki pieszo-rowerowej przez Biały Dunajec

Bar Bar Bar    
2.

Zagospodarowanie terenu w rejonie kładki i ścieżki pieszo-rowerowej nad Białym Dunajcem w Nowym Targu

      Bar  
3.

Budowa ścieżek rowerowych (odcinek P1-P9)

      Bar Bar

W perspektywie długoterminowej celem projektu jest Umocnienie pozycji miasta Nowy Targ jako stolicy Podhala poprzez rozszerzenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej

Opracował: Katarzyna Stanek WRiI

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne