Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Prace konserwatorskie dotyczące krzyża na kamiennym postumencie z 1853 r. znajdującego się przy ul. Szaflarskiej 128 w Nowym Targu – 2023

kapliczki-malopolska.png [52.52 KB]

Dokumentacja projektowa: Program Prac Konserwatorskich wykonany przez Jan Chodorowicz.

Wykonawca: Konserwacja Zabytków Jan Chodorowicz, Nowy Targ.

 

Koszt inwestycji: 14 720,00 zł brutto

 

Zadanie jest współfinansowane w ramach programu „Kapliczki Małopolski” w kwocie 5 000,00 zł.

 

Podpisanie umowy: 10.07.2023 r.

Termin zakończenia inwestycji: październik 2023 r.

 

Zakres prac obejmuje renowację żeliwnego krzyża, rzeźby przedstawiającej Jezusa Ukrzyżowanego, kamienia piaskowcowego, betonowej podstawy i kapitelu.

 

Stan przed:

 

 

 

Stan po:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne