Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp14.jpg [8.69 KB]
Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 pn.:

Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki

Informacje o dofinansowaniu ze środków unijnych: data podpisania umowy o dofinansowanie: 2 listopada 2017 r.
całkowita wartość projektu: 8 353 321,63 PLN
kwota maksymalnego dofinansowania 5 071 804,88 PLN
Inwestor: Burmistrz Miasta Nowy Targ
Projektant: Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT, Siołkowa 336, 33-330 Grybów
Wykonawca robót budowlanych: Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie. ul. Szwedzka 5,55-040 Kobierzyce.
Umowna wartość robót budowlanych: 6 773 680,02 PLN (brutto).
Umowny termin zakończenia robót budowlanych 19 października 2018 r.
Nadzór inwestorski: GEO-ART, Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek,ul. Mościckiego 21, 34-470 Czarny Dunajec.

 

I. ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄ:

 1. Budowę drogi gminnej klasy Z, kategorii ruchu KR-4, o długości ok. 250 mb i szerokości 7m (2x3.5m).
 2. Rozbudowę drogi gminnej klasy Z, kategorii ruchu KR-4, o długości ok. 175 mb i szerokości 7m (2x3.5m).
 3. Rozbudowę skrzyżowania z drogą krajowa na rondo (al. Tysiąclecia). Rondo czterowlotowe – 1 sztuka (promień ronda 36 m, szerokość jezdni 6m, promienie wyokrąglenia wlotów i wylotów wynoszą kolejno 12m i 15 m).
 4. Przebudowę wlotów do ronda ul. Sikorskiego i al.Tysiąclecia (droga klasy GP, kategoria KR-6, droga jedno i dwu jezdniowa – 7m, (2x3,5m).
 5. Przebudowę 2 skrzyżowań z drogami publicznymi.
 6. Budowę chodnika o długości 850m (2x425m) i szerokości 2m, o nawierzchni z kostki betonowej brukowej.
 7. Budowę muru oporowego o długości 77 m.
 8. Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej
 9. Budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych.
 10.  Budowę schodów stalowych.
 11.  Budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego.
 12.  Przebudowę sieci gazowej.
 13.  Przebudowę sieci elektroenergetycznej.
 14. Przebudowę sieci teletechnicznej.
 15. Przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
 16. Rekultywację terenu.

II. SPOŁECZNO – GOSPODARCZE CELE REALIZACJI INWESTYCJI.
Głównym celem inwestycji jest modernizacja infrastruktury drogowej, utworzenie sprawnego systemu transportowego oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej do stref inwestycyjnych miasta Nowy Targ w wyniku poprawy przejezdności dróg miejskich jako elementu tworzenia sprawnego i spójnego drogowego systemu transportowego decydującego o rozwoju społeczno – gospodarczym regionu, co zapewnione zostanie poprzez budowę wschodniej obwodnicy miasta. Celem bezpośrednim jest skrócenie czasu dojazdu pomiędzy poszczególnymi częściami Miasta Nowy Targ a ośrodkami społeczno - gospodarczymi oraz terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi na Osiedlu Bereki.

III. INFORMACJE O REALIZACJI INWESTYCJI.
W dniu 11 grudnia 2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.

Galeria zdjęć:

Trwają prace związane budową. Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki. Obecnie wykonywane są prace budowlane na w części drogi gminnej.

Prace związane z budową Budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki wkroczyły w kolejny etap. Rozpoczęto budowę ronda na drodze krajowej nr 7.

Zakończyły się prace związane z Budową wschodniej obwodnicy Nowego Targu prowadzącej do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki. Wszystkie zaplanowane prace zakończone zostały terminowo. Realizacja Inwestycji pozwoliła znacznie skrócić oraz ułatwić dojazd do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na osiedlu Bereki oraz Strefy Aktywności Gospodarczej.

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne