Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp17.jpg [11.04 KB]

Kompleksowa Integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary” Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

6 lipca  2018 r.

Całkowity koszt projektu:

14 738 170,33 PLN

Kwota dofinansowania:  

11 284 148,86 PLN

Okres realizacji:

01.01.2018-30.08.2021

Zakres rzeczowy projektu:

 

 1. zakup autobusów 4 klasy maxi oraz 2 autobusów klasy mini ze sprzętem oprogramowaniem diagnostycznym - Gmina Miasto Nowy Targ
 2. Badania mające na celu optymalizację ruchu - Miasto Nowy Targ
 3. Przebudowa placu zajezdni autobusowej.
 4. Budowa obiektu Park&Ride oraz Bike&Ride ul. Kościuszki
 5. Dostawa i montaż wiat przystankowych – Miasto Nowy Targ
 6. Budowa zatoki przystankowej ul. Grel
 7. Wymiana wiat przystankowych - Gmina Nowy Targ
 8. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 969 na odcinku od miejscowości Waksmund do miejscowości Ostrowsko - Gmina Nowy Targ
 9. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1661 w Lasku – Gmina Nowy Targ
 10. Przebudowa "węzła przesiadkowego" i placu manewrowego dla autobusu MZK w Pyzówce – Gmina Nowy Targ.
 11. Budowa ciągu pieszorowerowego w miejscowości Zaskale i Szaflary wzdłuż drogi 1658K Szaflary- Ludźmierz" - Gmina Szaflary
 12. Edukacja ekologiczna

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie systemu rozwiązań komunikacyjnych przyjaznych środowisku umożliwiających korzystanie z różnych form mobilności miejskiej prowadzących do poprawy bezpieczeństwa i ograniczenia emisji. Poprzez rozbudowę systemu transportu publicznego oraz zmianę na niskoemisyjny transport zbiorowy i transport niezmotoryzowany, poprawę infrastruktury dla ruchu

pieszego i rowerowego, budowę bezpłatnych parkingów, węzłów przesiadkowych stworzone zostaną rozwiązania sprzyjające rozwojowi alternatywnych środków komunikacji. Stworzenie sieci punktów Park & Ride przyczyni się do upowszechnienia tego środka transportu.

 

Na dzień 17 lipca realizacja projektu przedstawia się następująco:

 • 05.2019 r. ogłoszono przetarg na zakup 2 autobusów klasy mini. Termin składania ofert 16.07.2019r.   W przetargu została złożona 1 oferta przez firmę Busimport.pl Sp. z o.o.; Gierłatowo 10a, 62-330 Nekla.
 • Badania mające na celu optymalizację ruchu
 •  W wyniku postępowania w oparciu o zapytanie ofertowe wybrano wykonawcę VIA Vistula. Firma wykonała badania i przedstawiła z nich raport.
 • Przebudowa placu zajezdni autobusowej
 •  Ogłoszono (26.03.2019r.) i rozstrzygnięto przetarg na przebudowę placu zajezdni MZK. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę (204.04.2019r.) z Firmą Remontowo-Budowlaną Artur Kołacz ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ. Dokonano również wyboru Inspektora Nadzoru Budowlanego w wyniku zapytania ofertowego Podpisano umowę (11.04.2019r.) z firmą Nadzory i kosztorysowanie Zbigniew Jaros os. Na Skarpie 7/7, 34-400 Nowy Targ.
 • Budowa Park&Ride ul. Kościuszki

W dniu 22 października 2018 roku zostało wszczęte postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących zdanie inwestycyjne pn.: Budowa PARK&RIDE ul. Kościuszki.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy i w dniu 21.12.2018r. podpisano umowę na realizację inwestycji z Konsorcjum firm Michał Piotrowski Piotrowski Budownictwo ul. Szaflarska 93C, 34-400 Nowy Targ, partner – Bartłomiej Piotrowski Przedsiębiorstwo Budowlana-Usługowe Piotrowski ul. Szaflarska 93C, 34-400 Nowy Targ. Rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej.

W dniu 20.01.2022 r. od godz. 12:00 został udostępniony do użytku Parking Park&Ride przy ul. Kościuszki w Nowym Targu

 

Wszystkie pozostałe działania są na etapie przygotowania koniecznej dokumentacji technicznej.

AUTOBUS ISUZU NOVOCITI LIFE

Autobusy Solaris Urbio

Przebudowa placu zajezdni autobusowej MZK z odwodnieniem

Budowa węzła przesiadkowego „PARK & RIDE” - ul. Kościuszki

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne