Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp25.jpg [14.34 KB]

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

FINANSUJMY OCHRONĘ ŚRODOWISKA W MAŁOPOLSCE

Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

27.10.2017

Całkowity koszt projektu:

468 988,00 zł

Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

343 161,95 zł

Kontakt

Urząd Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ ul. Krzywa 1 www.nowytarg.pl

Okres realizacji:

2017

Ze względu na zły stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej oraz konieczność ograniczenia strat ciepła w budynku przy Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu opracowano kompleksowy audyt energetyczny dla tego budynku. Stwierdzono konieczność wykonania termomodernizacji w/w budynku.

1. Umowa obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku przy MHL w zakresie:

  1. docieplenia ścian zewnętrznych, stropów i dachu,
  2. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

2. Podstawowe cele zadania:

  1. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych PM2,5 oraz PM10, a także emisji CO2, co przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego na terenie Miasta Nowy Targ, powiatu nowotarskiego oraz województwa małopolskiego.
  2. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez termomodernizację budynku przy MHL w Nowym Targu.
  3. Zmniejszenie strat cieplnych przez przenikanie przez ściany zewnętrzne, stropy oraz przez okna i drzwi zewnętrzne,
  4. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - budynek przy MHL w Nowym Targu..
  5. Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku, w którym dokonano termomodernizacji oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania nowych inwestorów i mieszkańców poprzez poprawę estetyki budynków Nowego Targu i rozwojowi gospodarczemu.
  6. Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Nowy Targ, a także komfortu osób przebywających w budynku.
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne