Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Wykonanie ścieżek rowerowych oraz budowa bezpłatnego, ogólnodostępnego parkingu na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w ramach projektu Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II – 2017

Projektant zadań 1 – 5: GEOART Geodezja i Budownictwo, Justyna Polaczek, Czarny Dunajec.

Projektant zadania nr 6: Usługi w zakresie instalacji inżynieryjnej i konstrukcji budowlanej, Janina Szlaga Kasina Wielka.

Wykonawca: Firma Kiernia sp. z o.o. Ratułów 208, Ciche 34-407.

Inspektor Nadzoru: mgr inż. Piotr Kowalczyk

Koszt inwestycji: 2 985 400 zł

Przekazanie placu budowy: 20.06.2017 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30.06.2018 r.

 

Inwestycja w zakresie miasta Nowy Targ obejmuje wykonanie ścieżek rowerowych o łącznej długości około 9 km w tym:

 

Zadanie 1 – Bór na Czerwonem.

Wykonanie ścieżki o długości ok. 3 643 m, m. in. w zakresie:

a) wykonane ścieżki o szerokości 2 m, nawierzchnia żwirowa o długości ok. 2 198 m (w tym 843 mb wzmocnione geokratą),

b) wykonane ścieżki o szerokości 3 m, nawierzchnia żwirowa o długości ok. 1 069 m,

c) wykonane ścieżki o szerokości 2 m, nawierzchnia żwirowa o długości ok. 377 m na podbudowie z belek drewnianych,

d) wykonanie zawrotki,

e) wykonanie poręczy ochronnych

f) wykonanie dwóch szlabanów leśnych.

 

Zadanie 2 – Polana Szaflarska.

Wykonanie ścieżki o długości ok. 1 267 m, szerokości od 2 m do 3 m o nawierzchni bitumicznej.

 

Zadanie 3 – Aleja Solidarności, Dworzec PKP.

Wykonanie ścieżki o długości ok. 2 129 m w tym:

a) wykonanie ścieżki o zmiennej szerokości od 2 m do 3,5 m o nawierzchni bitumicznej,

b) remont nawierzchni odcinka Al. Solidarności o szerokości od 6 m do 6,5 m,

c) remont nawierzchni odcinka ul. Sybiraków o szerokości od 2,5 m do 3,5 m.

 

Zadanie 4 – Łącznik z Szaflarami.

Wykonanie ścieżki o długości ok. 529 m w tym:

a) wykonane ścieżki o zmiennej szerokości od 2 m do 3 m o nawierzchni żwirowej,

b) wykonane przepustu na cieku Suchy Rów.

 

Zadanie 5 – Oznakowanie.

Wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na długości ok. 1,31 km przez umieszczenie 4 tablic informacyjnych i 8 znaków kierunkowych.

 

Zadanie 6 – Parking przy PKP.

Remont istniejącej drogi oraz placu parkingowego polegający na wymianie nawierzchni drogi i placu parkingowego wraz z podbudową (2 450 m2), chodników (670 m2) oraz wyznaczeniu miejsc postojowych
i wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego drogi.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

 

Stan przed rozpoczęciem inwestycji

Zadanie 1

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne