Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Modernizacja schodów wejściowych na Cmentarz Komunalny

Inwestor: Gmina Miasto Nowy Targ

Data podpisania umowy:

01.06.2015 r.

Wstępny całkowity koszt inwestycyjny:

348 802, 60 zł

Okres realizacji:

czerwiec - sierpień 2015 r.

Firma projektująca:

PR PROJEKT Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr inż. Paweł Put,

ul. Podhalańska 2/58, 34-400 Nowy Targ.

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo -Usługowe "EL-WIKA" Wojciech Szymański,

ul. Janusza Korczaka 5/3, 82-300 Elbląg

Nadzór inwestorski:

Biuro Inżynierskie Maria Łagodzka, ul. Jana Pawła II 7, 34-431 Waksmund

Zakres robót obejmuje:

  1. roboty demontażowe, rozbiórkowe i ziemne z odzyskiem materiału do ponownego wbudowania
  2. wykonanie nowej podbudowy z kruszywa i betonu,
  3. wymianę instalacji odwodnienia z zastosowaniem prefabrykowanych korytek z rusztem żeliwnym,
  4. wykonanie nawierzchni pochylni i spoczników z kostki granitowej oraz stopni schodów z odzyskanych i nowych bloków granitowych,
  5. wykonanie i uzupełnienie murków betonowych,
  6. wymianę instalacji oświetlenia,
  7. wykonanie nowych okładzin i nakryw z piaskowca na donicach i murkach,
  8. wykonanie i montaż poręczy w ciągu schodów i pochylni,
  9. renowację bramy głównej z przyległym ogrodzeniem stalowym.

 

Opracował: Marian Pajerski

 

Galeria zdjęć:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne