Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

2018pkp_logo.png [42.27 KB]

Projektant: Marcin Chryczyk, Ochotnica Dolna

Wykonawca: Firma Budowlana Maciej Sikora, Nowy Targ

Inspektor Nadzoru: Tomasz Łach, Marcin Kowalski, Nowy Targ

Koszt zadania: 3 647 787, 43 zł brutto

Kwota dofinansowania ze środków unijnych: 2 818 149,70 zł

Przekazanie placu budowy: 03.09.2018 r.

Termin zakończenia inwestycji: 01.10.2019 r.

 

Roboty obejmują :

 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty konstrukcyjne i murowe,
 • remont więźby dachowej i wymianę pokrycia dachu,
 • remont stolarki okiennej i drzwiowej,
 • dostawę i montaż dźwigu osobowego,
 • izolację ścian piwnic,
 • roboty wykończeniowe, tynki, sufity, okładziny ścienne, roboty malarskie,
 • wykonanie nowych posadzek,
 • wyposażenie pomieszczeń,
 • remont elewacji budynku,
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku,
 • prace konserwatorskie istniejących elementów budynku i wyposażenia,
 • roboty instalacyjne wewnętrzne wod - kan, c. o.,
 • instalację kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową,
 • remont instalacji elektrycznej wewnętrznej,
 • wykonanie instalacji teletechnicznej wewnętrznej,
 • wykonanie instalacji oddymiania,
 • wykonanie instalacji odgromowej,
 • instalacje sieci monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.

Stan po zakończeniu inwestycji

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne