Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

 logotyp21.jpg [10.86 KB]

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ, projekt nr: POIS.02.02.00-00-0006/18 Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ
Data podpisania umowy o dofinansowanie:

3 luty 2020 r

Całkowity koszt projektu:

6 738 578,70 PLN

Kwota dofinansowania

3 777 534,69 PLN

Okres realizacji:

09.01.2018 – 31.12.2021

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W ramach PSZOK zorganizowana zostanie ścieżka edukacyjna o tematyce gospodarki odpadami, segregacji i recyklingu. Ponadto przeprowadzone zostaną roboty budowlane obejmujące:

  • budowę rampy PSZOK umożliwiającej rozładunek selektywnie przywożonych odpadów do podstawionych kontenerów,
  • budowę obiektu warsztatowo – magazynowego oraz kontenerowego budynku socjalno – administracyjnego,
  • utworzenie ciągu komunikacyjnego jako przedłużenie istniejących ciągów do nowopowstałych obiektów.

Uzupełnieniem systemu będzie 64 mini punktów ustawionych w obszarze oddziaływania projektu oraz samochód do transportu z selektywnej zbiórki. W projekcie przewidziano również szereg działań promocyjnych i informacyjnych dla mieszkańców Miasta.

 

Budowa stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na terenie Gminy Miasta Nowy Targ (mini pszoki)

Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zbieranych selektywnie na terenie Gminy Miasta Nowy Targ

 

pszok_1.jpg [36.95 KB]

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne