Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym na ul. Schumana w ramach projektu pn. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr etap III - 2020

2019logo_szlak.jpg [17.32 KB]

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w istniejącym pasie drogowym na ul. Schumana w ramach projektu
pn. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr etap III
 – projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Projektant: Pani Justyna Polaczek GEO-ART., czarny Dunajec.

Wykonawca: Firma Eurovia Polska s.a. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.

Inspektor nadzoru:  Projektowanie i nadzór w budownictwie, Mariusz Murzyniak, Lipnica Wielka.

Koszt  inwestycji:   268 994,01 zł.

Dofinansowanie z Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020:

Podpisanie umowy:  09.03.2020 r.

Termin zakończenia inwestycji:  maj 2020 r.

 

Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę ul. Roberta Schumana w istniejącym pasie drogowym, polegającą na wymianie istniejącej podbudowy, wykonaniu nawierzchni bitumicznej ograniczonej obustronnie obrzeżami betonowymi, w tym wykonanie poboczy.

Stan po zakończeniu inwestycji

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne