Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Rachunki bankowe

Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A

SWIFT: PKOPPLPW

Informujemy, iż od dnia 01.01.2023 wpłat na rachunki bankowe Urzędu Miasta Nowy Targ należy dokonywać zgodnie z otrzymanymi decyzjami, nakazami, upomnieniami lub fakturami.

W przypadku obowiązku wpłat bez wcześniejszego wezwania należy je regulować na następujące rachunki bankowe:

Opłata skarbowa

20 1240 6292 1111 0011 2118 2790

Dzierżawy, najmy, zajęcia pasa drogowego, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, użytkowanie wieczyste

87 1240 6292 1111 0011 2118 4882

Opłata reklamowa

66 1240 2294 1111 0010 8772 7479

Opłata za przystanki

93 1240 2294 1111 0010 8880 2917

Zezwolenia na taxi, i inne dochody

31 1240 6292 1111 0011 2118 5599

W przypadku należności za Podatek od nieruchomości, rolny, leśny osoby fizyczne, Podatek od nieruchomości, rolny, leśny os. prawne, Podatek od środków transportowych i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłat należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach lub zawiadomieniach o wysokości opłaty.

Poprawność numeru konta można sprawdzić na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz druga forma i duplikat Karty Dużej Rodziny:
40 1240 1574 1111 0010 0400 9983

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne