Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

flaga2022.png [125.21 KB]

Rozbudowa drogi gminnej 362664 K ul. Parkowa w km od 0+000 do km 0+ 354,10 (skrzyżowanie z drogą krajową DK 47 w km 18+116 oraz skrzyżowanie z drogą gminną ul. Krótka 362 650 K w km 0+044,40) w Nowym Targu, Gmina Miasto Nowy Targ”

 

 

Dokumentacja przetargowa: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Projektowe PROSTA-PROJEKT, Chmielnik.

Wykonawca: ZIBUD sp. z o.o., Kamienica.

Inspektor nadzoru: Pan Piotr Kowalczyk, Nowy Targ..

Koszt inwestycji: 5 245 403,08 zł brutto

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 104 609,00 zł

Podpisanie umowy: 14.07.2022 r.

Termin zakończenia inwestycji: do 15.05.2023 r.

 

Roboty budowlane obejmują rozbudowę ul. Parkowej w Nowym Targu na długości ok. 350 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Krótką do ul. Krakowskiej i przebudową na mini rondo skrzyżowania
z ul. Krótką. Przebudową objęte będzie skrzyżowanie z drogą krajową oraz sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, oświetlenie uliczne. Powstanie chodnik obustronny i miejsca postojowe.

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej, będącej ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia mieszkańców. Dzięki realizacji zadania usprawni się ruch samochodowy w centrum Miasta Nowy Targ, czyniąc go tym samym atrakcyjniejszym dla jego mieszkańców oraz gości odwiedzających Nowy Targ.

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne