Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp17.jpg [11.04 KB]

Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowym Targu na odcinku od ulicy Ludźmierskiej do budynku dworca PKP wraz z placem przed budynkiem dworca – Etap 2 - 2019

  

Projektant: Biuro Projektów Drogowych Piotr Kowalczyk, Nowy Targ.

Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Artur Kołacz, Nowy Targ.

Inspektor nadzoru:  Krzysztof Stopka

Koszt  inwestycji:   830 475,33 zł brutto

Podpisanie umowy:  25.06.2019 r.

Termin zakończenia inwestycji:  15.10.2019 r.

 

Roboty budowlano-montażowe obejmują:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty rozbiórkowe,
  • roboty ziemne,
  • przebudowę chodników,
  • przebudowę jezdni,
  • odwodnienie ulicy,
  • oznakowanie,
  • roboty wykończeniowe,
  • roboty montażowe elementów sieci energetycznej Nn i oświetlenia drogowego.

Podpisanie umowy

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Stan przed rozpoczęciem inwestycji:

Stan po zakończeniu inwestycji:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne