Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Projektant: Pan Piotr Kowalczyk, Pracownia Inżynierii Drogowej, Nowy Targ.

Wykonawca: KIERNIA Sp. z o.o., Łukasz Kiernia, Ratułów 208, 34-407 Ciche.

Inspektor nadzoru: Pan Piotr Kowalczyk, Pracownia Inżynierii Drogowej, Nowy Targ.

Koszt inwestycji zakres Urząd Miasta: 2 520 460,50 zł brutto

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 1 230 094 zł

Koszt inwestycji zakres MZWiK sp. z o.o.: 1 063 682,79 zł

Podpisanie umowy: 15.12.2020 r.

Termin zakończenia inwestycji: 30.09.2021 r.

 

Realizacja zadania obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie warstw podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego, ułożenie krawężników, obrzeży i ścieków ulicznych, wykonanie chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej, budowę zatok postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie jezdni
o nawierzchni bitumicznej, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, wykonanie pionowego i poziomego oznakowania drogowego. Zamontowane zostaną nowe oprawy LED z wysięgnikami, wykonana zostanie nowa linia napowietrzna na słupach firmy TAURON, która to w trakcie robót budowlanych ulicy będzie remontować sieć energetyczną.

Równocześnie na zlecenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. zostaną przeprowadzone roboty obejmujące przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

Stan przed rozpoczęciem inwestycji:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne