Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp16.jpg [16.63 KB]

Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu”  nr : RPMP.07.02.04-12-0374/17-00  Działanie 7.2 Transport  kolejowy, Poddziałanie 7.2.4  Infrastruktura dla obsługi podróżnych -spr. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

26 marca  2018 r.

Całkowity koszt projektu:

4 104 164,13 PLN

Kwota dofinansowania:  

2 818 149,70 PLN

Okres realizacji:

01.01.2018-30.11.2019

Zakres rzeczowy projektu:

  1. Przebudowa dworca kolejowego
  2. Przebudowa drogi dojazdowej
  3. Budowa obiektu Park&Ride oraz Bike&Ride

 

 

W perspektywie długoterminowej celem projektu jest utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego poprzez podjęcie działań, które wpłyną na podniesienie konkurencyjności kolei w stosunku do innych rodzajów transportu zbiorowego. Celem bezpośrednim jest uatrakcyjnienie transportu kolejowego i spowodowanie przeniesienia części ruchu z transportu drogowego na drogi kolejowe poprzez odnowienie dworca kolejowego oraz stworzenie dodatkowej infrastruktury.

Trwają prace związane z gruntowaną przebudową Dworca kolejowego w Nowym Targu

2018dworzec-001.jpg [220.28 KB]

Galeria zdjęć z przebiegu inwestycji:

Zakończyły się prace związane z realizacją projektu Projektu RPMP.07.02.04-12-0374/17-00 „Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu” Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych -spr. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego z dnia 30 kwietnia 2020 r. inwestycja została dopuszczona do użytkowania bez sprzeciwu.

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne