Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Główny Księgowy: Joanna Żółtek

Symbol komórki: F

Telefon: 18 261 12 60 | 18 261 12 15 | 18 261 12  | 18 261 12 45 |18 261 12 14

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

1) prowadzenie rachunkowości finansowej i budżetowej Urzędu oraz Gminy,

2) pobór i prowadzenie ewidencji dochodów niepodatkowych oraz prowadzenie spraw w zakresie ulg dotyczących spłaty tych należności (wszystkie dochody za wyjątkiem dochodów wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz opłaty skarbowej),

3) windykacja należności niepodatkowych Gminy,

4) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej Urzędu oraz Gminy, sporządzanie pozostałych sprawozdań finansowych i statystycznych Urzędu oraz Gminy,

5) ewidencja wartości majątku Urzędu i Gminy,

6) organizowanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłową realizację budżetu pod względem formalno-prawnym,

7) nadzór nad przeprowadzaniem okresowych inwentaryzacji składników majątkowych i rozliczanie jej wyników,

8) udział w przetargach organizowanych przez Urząd Miasta,

9) rozliczanie podatku od towarów i usług w zakresie działania Gminy oraz sporządzenia stosownych deklaracji,

10) naliczanie, wypłata i rozliczanie wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz pozostałych należności wynikających ze stosunku pracy, a także umów zleceń i umów o dzieło, prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, sporządzanie stosownych deklaracji,

11) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

12) obsługa kredytów i pożyczek zaciąganych oraz udzielanych przez Gminę,

13) obsługa finansowo-księgowa Pracowniczej Kasy-Zapomogowo Pożyczkowej,

14) przygotowanie i prowadzenie rejestru umów w ramach Centralnego Rejestru Umów prowadzonego przez Ministerstwo Finansów.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne