Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

logotyp14.jpg [8.69 KB]

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych - Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)

Beneficjent: Gmina Miasto Nowy Targ

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

27.10 2017 r.

Całkowity koszt projektu:

1 387 956,65 zł

Kwota dofinansowania:

601 956,74 zł

Okres realizacji:

18.10 2017 -29.06.2018 r.

Celem bezpośrednim projektu jest umożliwienie turystom oraz mieszkańcom miasta dostępu do nowoczesnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w postaci:

  • nowoutworzonej pętli do biegów narciarskich,
  • funkcjonalnych tras biegowych,
  • wieży widokowej,
  • tarasu widokowego.

Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego w mieście.
W widoczny sposób poprawi dostęp do terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo w Nowym Targu.

W ramach projektu planuje się zakup:

  • armaty do naśnieżania z pompą 37kW z zestawem kabli i węży dosyłowych do 200 m wraz z pompą zatapialną 2,2 kW,
  • frezu do traktorów z przystawką do tyczenia tras biegowych o szerokość wału ok. 240 cm i szerokości całkowitej ok. 300 cm,
  • 2 płyt do tyczenia śladów biegowych,
  • ciągnika o mocy ok. 83 KW, 24 biegowy

oraz budowę:

  • tarasu widokowego na osiedlu Zadział w Nowym Targu,
  • wieży widokowej na Długiej Polanie w Nowym Targu.

 

W dniu 02.02.2018 wyłoniona w ramach przetargu niegraniczonego firma TrackTech SP. Z. O. O. dostarczyła frez do przygotowywania tras biegowych oraz płyty do tyczenia narciarskich torów biegowych . Wartość dostarczonego sprzętu wynosi zgodnie z umową 103 764,89  brutto  dofinansowanie ze środków EFRR 45 002,83 zł.

W dniu 13.02.2018 wyłoniona w ramach przetargu niegraniczonego firma SUPERSNOW S.A dostarczyła armatkę do naśnieżania wraz ze zintegrowaną pompą mobilną oraz osprzętem. Wartość dostarczonego sprzętu wynosi zgodnie z umową 121 770,00 brutto  dofinansowanie ze środków EFRR 52 811,65 zł.

12.07.2019

Z uwagi na fakt, że cztery kolejne przetargi na budowę obiektów widokowych z uwagi na bardzo wysokie kwoty lub brak oferentów zostały unieważnione  Miasto Nowy Targ zwróciło się do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego o zgodę  na rezygnację z realizacji budowy Wież widokowych na Zadziale oraz Długiej Polanie. Stosowną zgodę otrzymano w dniu 09.09.2019.

 

W dniu 28.04.2020 wyłoniona w ramach przetargu niegraniczonego firma Pilar-Tech dostarczyła Ciągnik Kubota M 115 wraz z osprzętem oraz ładowaczem czołowym. Wartość dostarczonego ciągnika  wynosi zgodnie z umową 365 310,00 brutto  dofinansowanie ze środków EFRR 68 924,58 zł.

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne