Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Symbol komórki: BOI

Telefon: 18 261 12 53 | 18 266 28 96

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 

Biuro Obsługi Informatycznej funkcjonuje w strukturze Wydziału Administracji i Kadr.


Zakres działania:

1) nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń komputerowych (sieci informatycznej, serwerów, komputerów, drukarek),

2) nadzór nad obsługą multimedialną urzędu,

3) prowadzenie i nadzór nad stroną www Urzędu Miasta i Biuletynu Informacji Publicznej,

4) nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem systemów operacyjnych zainstalowanych na serwerach i komputerach,

5) nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem oprogramowania użytkowego istniejącego w urzędzie i udzielanie instruktażu w zakresie podstawowej obsługi programów dziedzinowych,

6) nadzór nad bezpieczeństwem systemu informatycznego od strony sprzętowej,

7) nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych,

8) nadzór nad gospodarowaniem sprzętem komputerowym i akcesoriami komputerowymi,

9) nadzór nad właściwym wykorzystaniem sprzętu komputerowego i udzielanie instruktażu w zakresie podstawowej obsługi komputerów, drukarek, kserokopiarek,

10) analizowanie rynku oprogramowania pod kątem możliwości wdrożenia w urzędzie nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających prace wydziałów z uwzględnieniem ich specyfiki,

11) zapewnienie obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Nowy Targ.

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne