Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

2019logo_szlak.jpg [17.32 KB]

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w okolicach lotniska w ramach projektu pn. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr etap III – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Projektant: GEO-ART Justyna Polaczek, Czarny Dunajec.

Wykonawca: TS BUD Tomasz Stachulak, Jabłonka.

Inspektor nadzoru: Projektowanie i nadzór w budownictwie, Mariusz Murzyniak, Lipnica Wielka.

Koszt inwestycji: 1 045 602,80 zł

Dofinansowanie z Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020:

Podpisanie umowy: 20.02.2020 r.

Termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2020 r.

 

Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje:

  • roboty ziemne,
  • wycinkę drzew,
  • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
  • roboty brukarskie,
  • wykonanie przepustów,
  • wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa drogowego,
  • wykonanie i montaż tablic informacyjnych,
  • dostawa i montaż ławek parkowych, stojaków na rowery i koszy na śmieci,
  • utwardzenie placu mieszankami mineralno-bitumicznymi.

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne