Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przez które zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt należy rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, realizowane jest zgodnie z uchwalanym corocznie przez Radę Miasta Nowy Targ programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Link do obowiązującej uchwały w BIP

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne