Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Naczelnik Wydziału: mgr Barbara Kryj-Mozdyniewicz

Symbol komórki: PiO

Telefon: 18 261 12 03 | 18 261 12 12 | 18 261 12 58 | 18 261 12 07 | 18 261 12 12  | 18 261 12 08

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.00 


Zakres działania:

 1. proponowanie wysokości i stawek podatków i opłat lokalnych, wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, sposobu ich poboru, określanie inkasentów tych należności, a także ulg i zwolnień w tych należnościach,
 2. wymiar i pobór należności pieniężnych, wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 3. prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego,
 5. nadzór nad inkasentami podatków i opłat lokalnych,
 6. prowadzenie windykacji należności podatkowych,
 7. przygotowywanie propozycji decyzji podatkowych w sprawach umorzeń lub udzielanie ulg w opłacaniu podatków i opłat lokalnych,
 8. umarzanie i udzielanie ulg w spłacaniu należności podatkowych w ramach przysługujących uprawnień,
 9. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i zaległościach na podstawie urządzeń wymiarowych i księgowo-ewidencyjnych,
 10. wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej w zakresie należności podatkowych,
 11. prowadzenie windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 12. ewidencja dochodów z tytułu opłaty skarbowej, windykacja tych należności oraz prowadzenie spraw z zakresu stosowania ulg w jej spłacie,
 13. prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
 14. sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie realizowanych przez wydział dochodów,
 15. prowadzenie kasy Urzędu Miasta,
 16. przygotowanie projektów uchwał w sprawie opłaty reklamowej,
 17. współpraca z Wydziałem Rozwoju i Urbanistyki w zakresie realizacji uchwały Rady Miasta Nowy Targ w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ oraz w zakresie uchwały w sprawie opłaty reklamowej.
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne