Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Wzory dokumentów na realizacje zadań publicznych: kultura i sztuka, kultura fizyczna, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, edukacja, turystyka, pomoc społeczna

Oferty składane od marca 2019 - nowe zasady:

 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Wzory dokumentów dla trybu standardowego:

Umowa o realizację zadania publicznego* / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej*, o której mowa w art. 16 ust. 1* / 6* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) - plik MS Word 2007 - 2016 (DOCX), plik LibreOffice (ODT) lub plik Adobe Reader (PDF)

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) - plik MS Word 2007 - 2016 (DOCX), plik LibreOffice (ODT) lub plik Adobe Reader (PDF)

Oferta realizacji zadania publicznego* / oferta wspólna realizacji zadania publicznego*, o których mowa w art. 14 ust. 1* i 2* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) - plik MS Word 2007 - 2016 (DOCX), plik LibreOffice (ODT) lub plik Adobe Reader (PDF)

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne