Logo Nowy Targ

Urząd Miasta Nowy Targ

Wyszukiwarka

Przebudowa nawierzchni ul. Długiej od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego
w Nowym Targu - 2017

 

 

Projektant: 

 • mgr inż. Paweł Kubica, Jednostka Projektowa, KUBICAPROJEKT, ul. Gęsia 10, 31-535 Kraków – branża drogowa:  
 • mgr inż. Piotr Wojtczyk, „PW PROJECT”, ul. Szaflarska 25 a, 34-400 Nowy Targ – branża sanitarna: 
 • mgr inż. Jan Hebda, Firma Elektryczna, Przyszowa 469, 34-604 – branża elektryczna

Wykonawca: TPB ŁUKASZCZYK sp. j.,os. Za Torem 3, Zaskale 34-424 Szaflary

Inspektor Nadzoru: mgr inż. Krzysztof Szlaga, Usługi w zakresie instalacji inżynieryjnej, Kasinka Wielka

 

Koszt inwestycji:

1 130 937,72zł - dla robót drogowych

737 531,17zł - dla robót sanitarnych

79 371,00 zł – dla robót elektrycznych

Przekazanie placu budowy: 13.07.2017 r.

Termin zakończenia inwestycji: 31.10.2017 r.

 

Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi, zniszczoną infrastrukturę towarzyszącą, brak odwodnienia drogi oraz roboty remontowe na sieciach podziemnych, podjęto decyzję o remoncie ul. Długiej na odcinku od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego.

Umowa obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących w szczególności:

 1. wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni drogi i chodników,
 2. wykonanie podbudowy drogi,
 3. wymianę krawężników,
 4. wykonanie nowej nawierzchni drogi z asfaltobetonu,
 5. wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej,
 6. dobudowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do granic pasa drogowego,
 7. regulację wysokościowej elementów sieci uzbrojenia technicznego,
 8. przebudowę oświetlenia drogowego i zasilania kablowego,
 9. przebudowę kanalizacji sanitarnej,
 10. remont rozdzielczej sieci wodociągowej w tym przyłączy wodociągowych,
 11. montaż studni wodomierzowych.

Stan po zakończeniu inwestycji:

 

- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne